Welkom

STEM-activiteiten (science-technology-engineering-mathematics) verdienen een belangrijke plaats in de kleuterklas, zeker wanneer je maximaal wil inzetten op taalstimulering. Volgens internationaal onderzoek bieden STEM-activiteiten rijke taalkansen: kleuters krijgen meer uitdagende vragen, meer spreekkansen, en worden ondergedompeld in een rijke schooltaal.

Onderzoekers van hogeschool ODISEE onderzochten hoe je deze taalschat kan inzetten bij meertalige kleuters of kleuters uit een taalarme omgeving. Onze aanpak kreeg de naam STEM-op-taaldidactiek, omdat STEM-doelen en taaldoelen elkaar versterken.

“De technieken die wij hebben gezien, helpen in de klas. Het toepassen van de ‘voetbalcommentator’, daar pikken ze super veel van op.”

“Het was een uitdaging om te werken aan STEM en taal. Heel spannend om kinderen te laten onderzoeken en hun eigen ideeën te laten ontwerpen. Mijn begeleiding als leerkracht is veranderd.”

Box        Raket