Materialen

  De STEM-op-taalbenadering krijg je in de vingers door al doende te leren. Daarom overtuigen we je graag om je verder te professionaliseren. Na een professionalisering van minstens één halve dag kan je zonder probleem aan de slag met de toegevoegde materialen van twee themaweken volgens de STEM-op-taalbenadering. 

  Eerst een opwarmertje voor het echte werk: 

  Klaar? Volg het stappenplan voor het verkennen van een STEM-op-Taal-thema. 

  1. Het uitgewerkte thema 'Hoog, hoger, hoogst' bestaat uit twee weken. Start met de verkenning van week 1 'Muis Fer moet weg'. 
  2. Download de belangrijkste bestanden van onze website: 1) werkmap; 2) materiaal; 3) extra materialen. 
  3. Open de werkmap 'Muis Fer moet weg': deze werkmap bevat een volledig uitgewerkt STEM op taal thema (weekschema, starters, STEM en taalactiviteiten, hoekverrijking, etc.). 
  4. Start met het doorlezen van het weekschema om inzicht te krijgen in de avonturen van muis Fer. Welke uitdagingen gaat hij aangaan? Twee STEM op taal cycli worden doorlopen: 1) kabelbaan ontwerpen; 2) veilige landing. Elke cycli bestaat uit vijf fasen: probleem, brainstorm, ontwerpen/onderzoeken, testen, evalueren. Per fase in de cyclus staan er inhoudelijke, didactische en organisatorische tips op vlak van STEM en taal in de werkmap. 
  5. Lees aansluitend het verhaal van 'Muis Fer moet weg'. De vertelplaten stellen het probleem van muis Fer duidelijk voor. Benieuwd naar de reactie van de kleuters? De uitgeschreven tips en vragen helpen jou om het verhaal levendig te vertellen aan jouw kleuters.  
  6. Eenmaal je inzicht hebt gekregen in het weekschema en het probleem van muis Fer, gaan we verder op ontdekking. We bekijken als voorbeeld de eerste STEM op Taal cycli: ST1 'kabelbaan ontwerpen'. Als je kijkt in het weekschema: loopt deze cycli van maandag tot vrijdag.
  7. Tijdens de eerste dag 'Muis Fer heeft een probleem' gebruiken wij een starter om de kleuters te prikkelen. Aansluitend starten wij met het vertellen van het probleem (ST1 - impressie verhaal muis Fer) a.d.h.v. de vertelplaten. 
  8. We laten de kleuters hierbij direct brainstormen (ST 1 - spontane waarneming). Na de speeltijd organiseer je hierover een reflectie. Twijfel je hoe dat die brainstorm het best kan verlopen? Bekijk de uitgewerkte fiche in de werkmap.  
  9. Wanneer de kleuters voldoende impressies hebben opgedaan. Dagen wij één groepje kleuters uit om zelf een oplossing voor het probleem van muis Fer te ontwerpen. Deze stap zal je meerdere malen moeten herhalen doorheen de week. Elke kleuter wil immers muis Fer helpen ontsnappen! Het ontwerpproces moet je als leerkracht goed begeleiden: bekijk de fiche ter inspiratie in de werkmap.  
  10. Na de middagpauze is het tijd voor een steun-op-taal-activiteit: we willen dat elke kleuter het probleem van muis Fer goed begrijpt. Doorheen de week zullen er verschillende ondersteunende taalactiviteiten aangeboden worden om de kleuters te ondersteunen in het STEM-wijs werken. Bekijk zeker het overzicht in de werkmap. 
  11. Wanneer de kleuters aan het ontwerpen zijn, prikkel je hen als leerkracht om hun ontwerp te testen. Welke vragen kan ik als leerkracht het beste stellen bij het testen? Bekijk de uitgewerkte fiche in de werkmap. 
  12. We werken samen met de kleuters natuurlijk toe naar de grote ontsnapping van muis Fer (vrijdag). De evaluatie (ST1) zal plaatsvinden in de namiddag. Benieuwd naar de originele creaties van jouw kleuters! Hoe pak je zo een evaluatiegesprek aan? Bekijk de uitgewerkte fiche in de werkmap.
  13. Neem de tijd om deze informatie rustig door te nemen. Ben je klaar voor de tweede uitdaging van muis Fer in week 1? Herhaal dan bovenstaande stappen om de manier van werken in de vingers te krijgen. 

  Wij steven er naar om jullie zo goed mogelijk te begeleiden bij het uitproberen van onze STEM-op-Taal-thema's in de praktijk. Wij hebben onder meer ook nagedacht over preteaching, hoekenverrijking etc.

  Wil je graag coaching krijgen op maat? Schrijf je dan zeker in voor één van onze opleidingen.

   

  Welke materialen heb je nodig voor week 1 'Muis Fer moet weg'?  

  WEEK 1 - Werkmap STEM op TAAL HHH 'Muis Fer moet weg'

  STEM_op_taal_HHH_Week1_0.pdf

  WEEK 1 - Materialen 

  Vertelplaten 'Muis Fer moet weg'.pdf

  Thema Fer week 1 Preteaching Sara Snufje A3.pdf

  Materialen week 1.pdf

  WEEK 1 - Extra materialen 

  Thema Fer woordenschatspel met voetbalveld extra.pdf

  Thema Fer week 1 Waar kan Fer naartoe - taaldenkgesprek extra.pdf

  Thema Fer week 1 Het vliegtuig van muis schaduwfiguren extra .pdf

   

  Welke materialen heb je nodig voor week 2 'Muis Fer naar de maan'?  

  WEEK 2 - Werkmap STEM op TAAL HHH 'Muis Fer naar de maan'

  STEM_op_taal_HHH_Week2.pdf

  WEEK 2 - Materialen 

  Vertelplaten 'Muis Fer naar de maan'.pdf

  Materialen week 2.pdf

  WEEK 2 - Geluidsfragmenten 

  Geluidsfragmenten week 2.zip

   

  Welke materialen heb je nodig voor de inrichting van jouw hoeken in week 1 en 2?

  Materialen Hoeken.zip

  Muis