STEM-TOOLS?!

Voor het ontwerpen van de materialen bij het project STEM-Tools! werd gebruik gemaakt van de STEM-op-Taal benadering. 

Bekijk ter inspiratie zeker onze STEM-op-taal aanpak.