STEM-OP-TAAL

 

Onze aanpak bestaat uit:Raket STEM

  • Taalrijke STEM-activiteiten
  • Ondersteunende taalactiviteiten over de centrale STEM-ideeën
  • Een rijke leeromgeving.

STEM

De STEM-activiteiten zijn georganiseerd volgens een ontwerp- of een onderzoekscyclus. In een onderzoekcyclus staat een onderzoek centraal, in een ontwerpcyclus slaan de kleuters aan het ontwerpen. Beide cycli bestaan uit een probleemstelling, een brainstorm, een onderzoeks- of ontwerpfase, een testfase en ten slotte een evaluatie.

STEM-Taal
Kind

TAAL

Natuurlijk worden er als taalactiviteit boeken voorgelezen en verhalen verteld die de nieuwsgierigheid prikkelen. Daarnaast houden we taaldenkgesprekken, en voorzien we  korte woordspelletjes om centrale STEM-woorden en inhoudswoorden te verankeren.

Leerkrachten vinden taalstimulerende interactietechnieken vaak zo evident dat ze er niet stil bij staan of ze die wel voldoende gebruiken. In de methodiek STEM-op-taal zijn de interactietechnieken daarom wat uitdagender geformuleerd als powertools. Een van de powertools is bijvoorbeeld om de acties van het kind te verwoorden en ook meteen de redenering van het kind te expliciteren.

Jij neemt de grootste doos voor je kabellift, want dan zal muis Fer er zeker in passen.
Je laat je lift heel voorzichtig van de kabelbaan glijden, zodat Fer niet uit het bakje tuimelt.

RIJKE LEEROMGEVING

Elke dag begint met een startertje, dat is een kleine verrassing tijdens de onthaalroutine in de vorm van een grapje, een voorwerp, een gedichtje, binnen het projectthema. Die verrassing resulteert vaak in een mooi heen-en weergesprek met de kleuters.

Uiteraard gebeuren alle activiteiten in een rijke leeromgeving, waar ook aandacht gaat naar de overige ontwikkelingsdomeinen. Zo kan het spel in de hoeken erg krachtig bijdragen aan STEM en taal.