Project

Met STEM-tools willen we 4- en 5-jarige kleuters in typische Vlaamse klassen met hoge diversiteit voorbereiden op het zelfstandig ontwerpen en/of onderzoeken via een diversiteit aan STEM-activiteiten waarbij fijnmotorische vaardigheden aan bod komen. Het doel is dat ze hiermee zelfstandig(er) aan de slag kunnen tijdens het uitvoeren van STEM-activiteiten.

Tijdens het STEM-op-taalproject stelden wij vast dat 4- en 5-jarige kleuters veel moeite hadden met het ontwerpen en/of onderzoeken, wanneer ze hiertoe bepaalde materialen aan elkaar moesten bevestigen. Kleuters bleken vaak ongeschikte bevestigingstechnieken te kiezen, en konden moeilijk alternatieven bedenken, zelfs wanneer de materialen voorhanden waren. Dit resulteerde in een lagere betrokkenheid, en stond in de weg van de rijke taal- en denkstimulerende interacties die zich anders ontwikkelden.

Via praktijkgericht onderzoek willen wij een diversiteit aan effectieve en haalbare STEM-activiteiten ontwerpen met aandacht voor zowel de fijnmotorische vaardigheden als de cognitieve inzichten. Dit kan vertaald worden in denk- en taalstimulerende STEM-activiteiten, die ook rekening houden met fijnmotorische tips.

Projectteam 

Thijs Eeckhout is docent Wereldoriëntatie en STEM aan de Odisee hogeschool. Hij is een actief lid van de onderzoeksgroep ExploRatio, die zich richt op het stimuleren van kritisch en creatief denken over wetenschap en maatschappij bij leerlingen en studenten. Thijs Eeckhout werkt ook als lerarenopleider binnen de educatieve bachelor in het lager en het kleuteronderwijs. Zijn onderzoeksinteresse ligt o.a. bij STEM in het basisonderwijs en ‘outdoor learning’.

Dr. Ellen De Decker is Lector Motorische Ontwikkeling & Muzische Vorming aan de Odisee hogeschool. Ze focust graag op de ontwikkeling van de fijne en grove motoriek bij kleuters. Als coördinator van de leerlijn Praktijkonderzoek & Bachelorproeven is ze een brug tussen onderzoek en praktijk.

 

Eindrapport_SGO_STEM_Tools!.pdf

Bijlage 1_Analyse praktijkprobleem SGO STEM-Tools! .pdf

Bijlage 2_Kijkwijzer_STEM_Tools.pdf

Bijlage 3_Ontwerpcriteria_STEM_Tools.pdf

Bijlage 4_Onderzoeksmateriaal_STEM_Tools_Knippen.pdf

Bijlage 5_Onderzoeksmateriaal_STEM_Tools_bevestigen.pdf